3028 - 3029DAT - DÂY THUN

| Viết nhận xét của bạn
Liên hệ

3028DAT - Giá bán : 100.000đ

3029DAT - Giá bán : 110.000đ

No. Cargo locks 

Product Number

Description

Bungee diameter

Length

Resistance Limited

3028 EURDAT Bungee Cord with security hook 8mm 61cm 65kg

3029 EURDAT

Bungee Cord with security hook

8mm

81.3cm

65kg

Sản phẩm cùng loại

3112 EURDAT - DÂY ĐAI

180.000₫

3033EURDAT-DÂY THUN

95.000₫

3105DAT-DÂY THUN HÌNH NHỆN

160.000₫

3044DAT - DÂY THUN

665.000₫

3059 DAT - DÂY ĐAI MASTER LOCK

1.025.000₫

3058 DAT - DÂY ĐAI MASTER LOCK

720.000₫