A5300 - AMERICAN LOCK

| Viết nhận xét của bạn
685.000₫ 975.000₫

Thân và càng khóa bằng thép cứng. 

Khóa cao cấp hiệu American

Thân và càng khóa bằng thép cứng. 

Càng khóa được thiết kế che càng khóa và bảo vệ bản lề cửa. 

Ngăn chặn việc cắt càng khóa hay bản lề cửa. 

Kích thước: thân khóa rộng 45mm, càng khóa cao 29mm, đường kính càng dày 8mm

Sản phẩm cùng loại

AH10D- AMERICAN LOCK

805.000₫

A21D AMERICAN LOCK

505.000₫

A11D - AMERICAN LOCK

400.000₫