CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẾN HẾT 20/10

21/9/2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI N.T.P 0 Bình luận
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẾN HẾT 20/10
STT MÃ SẢN PHẨM Đường dẫn  GIÁ BÁN LẺ
(VNĐ) 
 GIÁ KHUYẾN MÃI  
1 1820 https://masterlock.vn/1820-eurq-fotress 215,000     140,000
2 3115D https://masterlock.vn/3115d-khoa-vali-than-dong 270,000     190,000
3 192D

https://masterlock.vn/192eurd-khoa-bao-ve-pad-cua-40mm

 

275,000     195,000
4 196T 560,000     395,000
5 2075DAST/ 2075DBLK   250,000     175,000
6 2076DAST   310,000     220,000
7 875D   584,000     410,000
8 4670DCOL https://masterlock.vn/4670dcol-khoa-vali-so 175,000     110,000
9 1178 https://masterlock.vn/1178-khoa-moc-mo-so-57mm 545,000     382,000
10 5D https://masterlock.vn/5d-khoa-moc-50mm 440,000     310,000
11 M5 https://masterlock.vn/m5eurtrilf-bo-3-khoa-excell-50mm-cang-dai 1,085,000     710,000
12 M830 https://masterlock.vn/m830-eurdlh-khoa-moc-excell 860,000     560,000
         

Gửi bình luận

Bình luận