120-KHÓA VALI THÂN ĐỒNG

| Viết nhận xét của bạn
Liên hệ

120 EURD, giá bán : 100.000đ

120 EURT, giá bán : 175.000đ

120 EURQ, giá bán : 300.000đ

  • Khóa được dùng để khóa vali, balo, túi xách,...
  • Thân khóa bằng đồng, càng thép 
  • Có 3 sự lựa chọn : 

       120 EURD : Một túi gồm 1 ổ khóa

       120 EURT : Một túi gồm 2 ổ khóa có chìa giống nhau

       120 EURQ : Một túi gồm 4 ổ khóa có chìa giống nhau 

No. 120 Travel Padlocks

Product Number

Description

Dimension A

Dimension B

Dimension C

120 EURD single pack, 19mm wide body 4mm 11mm 10mm
120 EURT 2- pack, key alike, 19mm wide body 4mm 11mm 10mm

120 EURQ

4- pack, key alike, 19mm wide body

4mm

11mm

10mm

khóa vali

Sản phẩm cùng loại

4697D_KHÓA VALI TSA

425.000₫

4691DWD_KHÓA VALI TSA

430.000₫

4692 EURDBRN - KHÓA VALI TSA

385.000₫

4680 - KHÓA VALI SỐ TSA

370.000₫

4683Q- Khóa TSA du lịch

480.000₫

4689EURT - KHÓA VALI TSA

270.000₫

4689 EURQ- KHÓA VALI TSA

545.000₫