Hướng dẫn bảo hành sản phẩm

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

SẢN PHẨM KHÓA MASTER LOCK

  1. Khách hàng phải còn giữ Phiếu Bảo Hành do công ty, cửa hàng hoặc online do công ty NTP cung cấp và còn trong hạn bảo hành.
  2. Phiếu phải có đầy đủ thông tin sản phẩm, thông tin liên quan và phải còn nguyên vẹn.
  3. Trường hợp không giữ được phiếu, phải có ảnh chụp lưu thông tin của phiếu bảo hành vào điện thoại.
  4. Sản phẩm mang đến bảo hành phải đầy đủ số chìa ban đầu (nếu có). Trường hợp làm mất chìa thì khách bù chênh lệch tiền chìa trong trường hợp được giải quyết bảo hành đổi mới.
  5. Khách hàng phải bù chênh lệch trong trường hợp trượt giá sản phẩm sau các năm nếu được giải quyết Bảo hành đổi mới.

CHÚNG TÔI SẼ TỪ CHỐI BẢO HÀNH TRONG TRƯỜNG HỢP

  1. Mất phiếu, quá hạn bảo hành.
  2. Sản phẩm bị rơi vỡ, cạy/ nạy bởi tác động của con người.
  3. Sản phẩm được kiểm tra là đã bị tác động kỹ thuật bên trong.
  4. Sản phẩm hao mòn qua thời gian sử dụng.
  5. Hàng xách tay, không có nguồn gốc xuất xứ từ công ty NTP.

 

Để tham khảo thêm về chính sách bảo hành: https://masterlock.vn/chinh-sach-su-dung-phieu-bao-hanh