643D_KHÓA SỐ

| Viết nhận xét của bạn
310.000₫
 • Đóng mở khóa bằng mã số. Có 4 vòng số bao gồm các số từ 0-9
 • Thân khóa bằng nhôm solid.
 • Đóng mở khóa bằng mã số. Có 4 vòng số bao gồm các số từ 0-9
 • Thân khóa bằng nhôm solid.
 • Càng khóa bằng thép .
 • Ứng dụng : dùng khóa tủ cá nhân, khóa vali...
 • 643 EURD Padlocks

  Product Number

  Description

  Dimension A

  Dimension B

  Dimension C

  643

  40mm wide body

  6mm

  22mm

  22mm

Sản phẩm cùng loại