7630 EURD-KHÓA SỐ THÂN NHÔM

| Viết nhận xét của bạn
230.000₫
  • Đóng mở khóa bằng mã số. Có 3 vòng số bao gồm các số từ 0-9
  • Thân khóa bằng nhôm solid.
  • Đóng mở khóa bằng mã số. Có 3 vòng số bao gồm các số từ 0-9
  • Thân khóa bằng nhôm solid.
  • Càng khóa bằng thép .
  • Ứng dụng : dùng khóa tủ cá nhân

No. 7630 EURD Combination Padlock

Product Number

Description

Dimension A

Dimension B

Dimension C

7630 EURD

30mm wide body

5mm

25mm

14mm

Sản phẩm cùng loại