1520 - KHÓA MÓC MỞ BẰNG MÃ SỐ

| Viết nhận xét của bạn
350.000₫
  • Khóa móc mở bằng mật mã gồm các vòng số. Có thể thay đổi mã số. 
  • Thân khóa bằng gang đúc, mạ kẽm, phủ sơn.  
  • Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=zqRxdbR7lqs
  • Khóa móc mở bằng mật mã gồm các vòng số. Có thể thay đổi mã số. 
  • Thân khóa bằng gang đúc, mạ kẽm, phủ sơn.  
  • Càng khóa bằng thép cứng tăng độ bền .
  • Khóa ứng dụng để khóa tủ, khóa cửa ,...
  • Kích thước : Càng khóa dày 7mm, độ cao càng khóa: 19mm, thân khóa rộng 59mm 

Sản phẩm cùng loại